Elevarbeten

Här finns en länk till elevarbeten som ligger på Google Drive.

poster

Det är arbeten som elever själva producerat under kursen MaD i MB10b på Marina Läroverket i Stocksund under vårterminen 2012 samt i Ma4 i Na+Te12 på Rodengymnasiet i Norrtälje under höstterminen 2014.

Det är ursprungligen den gamla ”redovisningsuppgiften” som vi ändrade till ett konsultuppdrag. Förutsättningarna är att eleverna är anställda på en matematisk konsultfirma som plötsligt fått en mängd uppdrag.

The following materials, presentations etc are the results from the students in class MB10b at Marina Läroverket in Stocksund, and in class Na12 at Rodengymnasiet in Norrtälje, both outside Stockholm, Sweden. The students were told they were working at a mathematical consultancy bureau who suddenly had received a lot of incoming jobs.

Uppdragen / The tasks

Eleverna skulle lösa uppgifterna på flera olika sätt för att säkerställa resultatet. T.ex. kan de göra teoretiska härledningar (understödda av sökningar på nätet, i forum och med hjälp av Wolfram | Alpha), numeriska lösningar i Excel, grafiska lösningar i GeoGebra eller mätningar i verkligheten.

To secure the results, students were asked to solve the tasks in a variety of ways, i.e. theoretical deductions (supported by searches on the net and Wolfram|Alpha), numerical solutions in Excel, graphical solutions in GeoGebra or real life measurements.

Uppgifterna skulle redovisas på flera olika sätt / Solutions had to be presented in a variety of ways

  • Muntligt för kunden med en kort (3-5 min) presentation med dator / Short verbal presentation (with computer) to the customer
  • Skriftlig rapport till kunden, gärna med foton, bilder, diagram etc där alla metoderna redovisas och diskuteras / Written report to the customer with pictures, graphics etc where all methods are presented and discussed
  • En poster till konsultbyråns marknadsavdelning /A poster for the bureau’s marketing division

Några elever gjorde dessutom screencasts för att komplettera sina muntliga redovisningar och de flestas muntliga redovisningar filmades (tyvärr med dålig kvalitet).  Some students also made screencasts and most presentations were filmed (unfortunately with less-than-optimal quality).

De utdelade uppdragen är med vissa utvidgningar samma som de som finns i Matematikboken 3000. Uppgifterna är något utvidgade för att på lämpligt sätt utnyttja tekniken. Dessutom finns ytterligare några uppgifter. Most tasks are modifications of those found in Matematikboken 3000.

Alla arbeten som publicerats här har publicerats med respektive elevs uttryckliga och skriftliga tillstånd.
All materials published here are published with the corresponding student’s express permission in writing.

All materials are in Swedish. Numbers refer to the numbers of the original tasks.

%d bloggare gillar detta: