GeoGebrahandboken

  • 978-91-44-09400-7_01_cover.indd

Bokens grundtes är att du kan undervisa om och förbättra alla sju förmågorna i gymnasiets kursplan för matematik genom att utgå från större modelleringsuppgifter. Då följer begrepp, procedurer, problemlösning, resonemang, kommunikation och relevans mer eller mindre automatiskt, och vilket verktyg är mer lämpat för modellering i skolan än GeoGebra? I ca 15 större uppgifter per kurs visar vi i lösningsförslagen steg för steg hur du använder GeoGebra och andra relevanta verktyg för att kunna ta dig an och undervisa om större uppgifter på ett effektivt sätt. I några kapitel diskuteras hur du organiserar arbetet i klassrummet, bedömer elevernas arbeten och i ett särskilt kapitel introduceras GeoGebra för nybörjaren. Det är vår förhoppning att boken under lång tid kommer att bli ett standardverk för modellering med GeoGebra i svenska skolor och därigenom förändra undervisningen mot att vara mer inriktad mot helhet, resonemang och moderna hjälpmedel. Lösningsförslagen kan i sig läsas av elever som exempel på kortare (fast för eleverna kanske längre) matematiska uppsatser som kan tjäna som inspiration för deras egna lösningar på andra problem.

Den engelska upplagan är strukturerad tematiskt och reviderad. Fler olösta uppgifter är inkluderade. Den svenska boken är en ”pocketbok” i färg. Den engelska är inbunden men utan färg. Det finns även en e-boksversion av den engelska boken som är i färg.

Elevarbeten

De elevarbeten som beskrivs i boken finns upplagda här.

Böckerna kan bl.a. beställas från Bokus (svenska, engelska), Adlibris (svenska, engelska), Studentlitteratur (svenska) och Wileys (engelska).

Digitalt material

För att underlätta för läsarna har vi skapat en pdf-fil med klickbara länkar som motsvarar de som finns i boken. Vi har även samlat de flesta GeoGebrafilerna i en zip-fil så att du som läsare lättare kan visa eleverna färdiga eller halvfärdiga lösningar, eller dela ut filer som de kan få starta med (t.ex. där data är inmatade men analysen kvarstår). Filerna är inte så användbara i sig själva, utan frågeställning, analys eller lösningsförslag, så vi tror inte vi förlorar läsare genom att lägga ut dessa filer. Däremot hoppas vi att det skall ses som en service till läsarna som gör att boken i högre grad rekommenderas till kollegor.

Länkar i pdf-fil (750k)
GeoGebrafiler i Zip-fil (5500k)

Den engelska upplagan har en webbplats med filer här. Där finns GeoGebrafiler, klickbara länkar och några screencasts.

%d bloggare gillar detta: