Vad är GeoGebra?

screen-shot-10-01-16-at-06-57-pm

GeoGebra är en matematisk miljö som gör matematiken dynamisk och interaktiv och låter dig undersöka och bygga grafer, beräkningar och konstruktioner på ett intuitivt sätt.

GeoGebra är ett matematiskt laboratorium som är både gratis och programmerbart.

GeoGebra hanterar funktionsritning, euklidisk geometri, translationsgeometri, beräkningsgeometri, kopplar geometri med algebraiska och numeriska representationer, har kalkylblad och symbolisk CAS samt är programmerbart.

GeoGebra är byggt för att användas i undervisning och kan användas på många olika sätt:

Som ett lärarverktyg

Som lärare har man ofta behov att konstruera diagram, rita grafer och figurer. GeoGebra är ett utmärkt verktyg för detta och det är lätt att överföra diagram etc till t.ex. Word.

För att underlätta ett läraraktivt arbetssätt

Genom det enkla sättet att konstruera glidare (sliders) kan parametrar ändras mycket enkelt vilket gör GeoGebra till ett utmärkt demonstrationsverktyg. Visa t.ex. hur räta linjen utseende och funktionsuttryck ändras när k och m ändras.

Som ett elevverktyg

GeoGebra underlättar skrivandet av labbrapporter då det blir lika lätt att mata in mätdata som att anpassa räta linjer med de inbyggda regressionsverktygen. Grafer, punkter och texter kan färgläggas, markeras och koordinataxlar kan förses med axlar och enheter.

För att underlätta ett elevaktivt arbetssätt

Läraren kan välja på att låta eleverna undersöka färdiga GeoGebra-konstruktioner eller att låta dem konstruera dem själva med mer eller mindre detaljerade instruktioner för att uppnå både ökad förståelse för begreppen och ökad färdighet med programmet.

För att ge eleverna ett verktyg de kan växa i

När eleverna lärt sig hantera programmet börjar det roliga – att verkligen använda GeoGebra som ett av flera verktyg till äkta problemlösning. Komplexa problemsituationer, tävlingsuppgifter, modelleringsuppgifter m.fl. kan med fördel undersökas, simuleras och analyseras i GeoGebra.

Som ett publiceringsverktyg

Du kan på webbplatsen geogebra.org spara individuella konstruktioner men också samla dessa i GeoGebraböcker som förutom konstruktioner kan innehålla text, bilder, filmklipp, länkar etc. Du kan alltså i princip skriva egna dynamiska matematikböcker för olika områden. Se till exempel Illustrative Mathematics.

%d bloggare gillar detta: